Студентам НТУУ "КПІ" ФТІ
4Янв/110

Питання до іспиту з Програмування (1 семетр):

 1. Структурний підхід до програмування.
 2. Алгоритми.
 3. Основні структурні блоки програми на С++.
 4. Лексичні поняття С++ (алфавіт, типи лексем)
 5. Типи даних (прості, похідні, складені).
 6. Область видимості та час життя змінної.
 7. Оголошення, визначення та ініціалізація змінних.
 8. Правило одного визначення.
 9. Вирази та операції (арифметичні, логічні, відношення).
 10. Посилання.
 11. Оголошення та визначення функції.
 12. Прототип.
 13. Передача параметрів в функції за замовчуванням.
 14. Передача аргументів в функцію за значенням та за посиланням.
 15. Перевантаження функцій.
 16. Вбудовані функції (inline).
 17. Керуючі конструкції (умовні оператори та цикли).
 18. Директиви препроцесора і вказівки компілятору.
 19. Структуровані типи даних: масиви.
 20. Доступ до елементів масиву через індексні вирази та через вказівники.
 21. Вказівники. Операції над вказівниками.
 22. Обробка символьної інформації. Рядки
 23. Структуровані типи даних: структури, об’єднання, засіб typedef, перелічення.
 24. Динамічне керування пам’яттю.
 25. Моделі пам’яті.
 26. Введення/виведення в стандартний потік.
 27. Доступ до файлів за допомогою потоку введення/виведення (функції високого рівня).
 28. Префіксний доступ до файлів. Функції вв/вив низького рівня.
 29. Функції вв/вив консольного термінала та порту.
 30. Роздільна компіляція.
docПитання до екзамену з програмування - 1 курс
Связано с категорией: 1 курс Оставить комментарий
Комментарии (0) Пинги (0)

Пока нет комментариев.


Оставить комментарий


Нет обратных ссылок на эту запись.